Wanneer, hoe vaak en hoe moet ik bij een patiënt een kweek afnemen?

Antwoord

Wanneer 

 • Voorafgaand aan de opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen, indien de patiënt tot een van de risicogroepen behoort (zie Opmerkingen).
 • Lukt het niet om vooraf te kweken, dan dient de patiënt preventief in isolatie verpleegd te worden en dienen direct kweken te worden afgenomen. Is de uitslag positief, dan blijft de patiënt in isolatie. In overleg met de arts-microbioloog wordt er verder kweekbeleid afgesproken.
 • Is vooraf al bekend dat de patiënt een MRSA-drager is dan dient de opname uitgesteld te worden ten behoeve van een dragerschapsbehandeling. Is dit niet mogelijk, dan dient de patiënt geïsoleerd verpleegd te worden.
 • Wanneer er op de afdeling onverwacht een MRSA-patiënt blijkt te liggen, dan dienen van alle patiënten en vaak ook medewerkers op de afdeling inventarisatiekweken te worden genomen.


Inventarisatiekweken (voor of bij opname)

Hoe?

Kweken van neus, keel, perineum, sputum (indien opgegeven), urine, eventuele wonden en andere huidafwijkingen met een steriele wattenstok die enkele malen rondgedraaid wordt

Hoe vaak?

Eén maal. Let op: Bij patiënten met meerdere wonden moet extra aandacht worden gegeven aan het goed uitstrijken van alle wonden.

Controlekweken (als uit inventarisatiekweken is gebleken dat patiënt positief is)

Hoe?

Kweken van neus, keel, perineum, sputum (indien opgegeven), urine (bij aanwezigheid van blaaskatheter),eventuele wonden en andere huideffecten met een steriele wattenstok die enkele malen rondgedraaid wordt

Hoe vaak?

In overleg met de arts-microbioloog


Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Extra informatie

Hoe en hoe vaak kweken?

Voor de duidelijkheid: Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. Elk ziekenhuis vertaalt deze richtlijnen naar haar eigen praktijksituatie. Onderstaande aanwijzingen geven weer hoe het kweken zou kunnen gaan, maar raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Welke lichaamsdelen kweken?

 • Standaard: neus, keel, perineum
 • Wonden: ok-wonden, ulcera
 • Andere huiddefecten: zoals insteekopeningen van: lijnen, katheters, drains, of nattend eczeem en psoriasis

Hoe kweken?

Neuskweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Draai 5 maal de wattenstok door het voorste behaarde deel van het ene neusgat
 3. Herhaal de procedure met dezelfde wattenstok in het andere neusgat
 4. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 5. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in

Keelkweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Maak met de wattenstok een uitstrijkje van het keelslijmvlies ter hoogte van de amandelen (links en rechts van de huig)
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 4. Vul voor deze kweek een standaard kweekformulier in

Wondkweken

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Haal de wattenstok enkele malen stevig door het huiddefect
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 4. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in.

Stuur de kweken vervolgens op naar het laboratorium.


Van de volgende patiënten dient voor opname een inventarisatiekweek te worden afgenomen:

 • patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd

 • patiënten die In het buitenland zijn geopereerd

 • patiënten die in het buitenland een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd

 • patiënten die  huidlaesies hebben

 • patiënten die mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten) hebben

Bronnen