Hoe ziet de behandeling eruit van een medewerker met MRSA-dragerschap?

Antwoord

Het beleid is bij medewerkers niet anders dan bij patiënten. Bij ongecompliceerd dragerschap is neuszalf en chloorhexidine-zeep voldoende, bij gecompliceerd dragerschap meestal niet. Als er sprake is van een infectie, dient waarschijnlijk antibiotica ingezet te worden.


Let op: Behandeling dient altijd in overleg met een arts-microbioloog te gebeuren!

Extra informatie

Voor een MRSA-positieve medewerker

Als hij of zij geen huidafwijkingen heeft, 48 uur na de start van de behandeling weer mag gaan werken. Wel moeten na 10, 15 en 20 dagen controlekweken worden afgenomen. Indien één van deze kweekuitslagen positief is, krijgt de medewerker alsnog een werkverbod en mag dan pas weer werken als er drie sets controlekweken negatief zijn.

Verklaar de medewerker MRSA-vrij als:

  • Minimaal 3 opeenvolgende MRSA-testen negatief zijn met tussenpozen van minimaal 5 dagen
  • De MRSA-test afgenomen op 2 maanden en minimaal 1 jaar na de eerste MRSA-test negatief is
  • De medewerker geen antibiotica gebruikte tijdens en minstens 48 uur voorafgaand aan de afname van materiaal voor de MRSA-test.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Bronnen