Ik heb zonder persoonlijke beschermingsmiddelen contact gehad met een MRSA-patient, wat nu?

Antwoord

  • Handen en onderarmen desinfecteren (indien zichtbaar vies dan ook wassen) 
  • Nieuw uniform aantrekken
  • Inventarisatiekweken laten afnemen van neus, keel en eventuele wonden. Indien deze kweken positief zijn, volgt een werkverbod van 48 uur.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Extra informatie

  • Bij onbeschermd contact met een MRSA-patiënt moet u altijd een MRSA-screening ondergaan (kweken laten afnemen)
  • Over uw verdere inzet, al dan niet binnen het zorgproces, beslist de bedrijfsarts in overleg met de arts-microbioloog
  • De screening (kweekonderzoek) na onbeschermd contact met een MRSA-patiënt kan twee resultaten opleveren:
    1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond: u kunt gewoon aan het werk.
    2. Bij de screening wordt wel MRSA aangetoond: u krijgt een werkverbod en een dragerschapsbehandeling.

Bronnen